Zon Jongen Meisje

Oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. De ouderraad ondersteunt de school met het organiseren van allerlei activiteiten. Hiervoor wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 13,00. Voor het schoolreisje betalen de ouders apart.

Jaarlijks wordt de OR aangevuld met ouders die het leuk vinden om zich bezig te houden met het meedenken over en het organiseren van de verschillende activiteiten. Informatie, het jaarverslag, financieel verslag en de begroting zijn op te vragen via or.vorsenpoel@stichtingtalentis.nl