Zon Jongen Meisje

Waar staan wij voor?

  • Wij bieden kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen op eigen wijze: door het bieden van onderwijs door verschillende professionals (leerkrachten, onderwijsassistenten en ondersteuners) werken we naar het ontdekken en ontplooien van de talenten van ieder kind.
  • Het leren van kinderen gebeurt vanaf de start op deze wereld door te ontdekken, te spelen, na te doen en samen te werken. Deze vormen willen wij de kinderen bieden binnen onze schoolmuren, maar juist ook daarbuiten op ons grote groene schoolplein. Op deze manier komen onze kinderen tot leren! 
  • Binnen in de klassen wordt onder andere aandacht besteed aan bewegend leren, waarbij kinderen de aangeboden lesstof op een dynamische wijze tot zich kunnen nemen.
  • Talentontwikkeling, door de inzet van schoolbrede crea-activiteiten kunnen kinderen al snel ontdekken waar zij hun talenten hebben liggen.
  • Samenwerking staat centraal binnen onze school: tussen kinderen onderling, tussen groepen en leerkrachten en de uitwisseling door leren op eigen niveau. Samen worden we wijzer!
  • Opleidingsschool: in samenwerking met Fontys Pabo Den Bosch leiden wij studenten van alle leerjaren op tot professionals. De studenten zijn elke week aanwezig en krijgen bij ons de ruimte om zich te ontwikkelen tot startend leerkracht binnen het basisonderwijs.