Zon Jongen Meisje

Ouders als educatief partner

Wij zijn graag open en transparant als het gaat om de resultaten van ons onderwijs. Dit betekent dat wij u op de hoogte houden van de prestaties van uw kind op verschillende manieren.

Oudercontact momenten

Wij kennen op onze school verschillende momenten waarop de leerkracht en soms ook samen met uw kind de resultaten met u kan bespreken. Wij hechten aan een goede samenwerking in de driehoek ouder-kind-school. Dit noemen wij pedagogisch partnerschap. Samen werken wij aan de toekomst van uw kind, waarbij ieder zijn eigen rol heeft.

Inloopmomenten

Aan het begin van het jaar organiseren wij een aantal inloopmomenten, waarbij u op informele wijze kunt kennis maken met de nieuwe leerkracht. Daarnaast organiseren wij informatieavonden, waarbij de bijzonderheden van het betreffende schooljaar worden uitgelegd.

Ouder-kind gesprekken

Per schooljaar bieden wij vier keer de mogelijkheid om op school in gesprek te gaan met uw kind over de stappen die uw kind in zijn leerproces heeft gemaakt. Na schooltijd bent U van harte welkom in de klas om samen met uw kind het werk te bekijken en bespreken. Uw kind kan u laten zien waar het goed in is en wat het nog moeilijk vindt. In verband met werkende ouders worden deze inloopmomenten steeds op wisselende dagen georganiseerd. De exacte data staan in de kalender op ons ouderportaal. (I.v.m. corona hebben we voor het schooljaar 2021-2022 nog geen momenten vastgelegd, deze volgen zo snel als mogelijk is).

Rapporten en rapportgesprekken

Per schooljaar krijgen de kinderen drie keer een rapport mee naar huis. Kleuters krijgen 2 maal een rapport. Aansluitend wordt u uitgenodigd voor een rapportgesprek. Het plannen van de afspraken hiervoor gaat via ons ouderportaal. Bij het tweede en het derde rapport krijgt u ook de resultaten uit ons CITO leerlingvolgsysteem. Vanaf groep 5 worden ook de kinderen uitgenodigd voor dit rapportgesprek en wordt het gesprek met het kind gevoerd. De gesprekken bij het laatste rapport zijn facultatief en worden gepland op verzoek van de ouder(s) of de leerkracht.

Algemene informatieavond

Eens per jaar (of zo vaak als nodig is) organiseren wij een algemene informatieavond, waarbij wij informatie geven over een onderwerp dat speelt op school. Dit onderwerp wordt gekozen in samenspraak met de medezeggenschapsraad en de oudervereniging. Het is steeds uitdrukkelijk de bedoeling om tijdens die avonden ook de mening van de ouders te peilen.

Ouderportaal

Om een snel en direct contact met u als ouder te hanteren, maken we gebruik van het Ouderportaal. Via dit portaal, wat gebruikt kan worden op de laptop / PC of via een app op de smartphone, houden we u elke week op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de groep, maar heeft u ook de mogelijkheid om via een chat snel een vraag te stellen aan de leerkracht van uw kind. Daarnaast verzamelen de leerkrachten hier in hun eigen 'fotoalbum', de foto's die we van mooie momenten binnen en buiten de klas hebben gemaakt.