Zon Jongen Meisje

PBS

In het schooljaar 2015-2016 zijn we gestart met de invoering van School Wide Postive Behavior Support (PBS). PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het stimuleren van gewenst gedrag. Het doel van PBS is: het creëren van een veilig, sociaal voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle kinderen. PBS zal ons helpen het leren te bevorderen en ongewenst gedrag te voorkomen.

Vanuit PBS zijn 3 kernwaardes geformuleerd die wij belangrijk vinden en die dienen als kapstok om ons pedagogisch klimaat aan op te hangen: veiligheid, verantwoordelijkheid en eigenheid.

Door steeds 'een ruimte' centraal te stellen en de gedragsverwachtingen te formuleren naar de kernwaardes bereiken we dat kinderen zich binnen die ruimte veilig voelen, dat ze zich verantwoordelijk voelen en dat ze hun eigenheid ervaren. In maart 2016 is de ruimte 'de gymrij' behandeld. In oktober 2016 is de ruimte 'in de klas' aan bod gekomen en in maart starten we met de ruimte 'buiten de klas'.

Bij het aanbieden van een nieuwe ruimte horen het tonen van een ‘foute’ film en een goede film. In de ‘foute’ film laten leerkrachten zien hoe het niet moet. In de goede film laten de kinderen zien hoe een aantal gedragsverwachtingen zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Na het inoefenen en het aanleren van de gedragsverwachtingen volgt een periode waarbij de klas beloond wordt als het ze lukt aan de gedragsverwachtingen te voldoen. Kinderen krijgen dan één of meer muntjes, die in een buis gespaard kunnen worden. Zijn er voldoende muntjes gespaard, dan volgt een groepsbeloning. Kinderen mogen een groepsactiviteit voor een kwartier kiezen.

Met deze aanpak weten we tussen 80% en 90% van het ongewenst gedrag te voorkomen, het zogenaamde groene gebied. Voor het gele gebied (5% tot 10% van de kinderen) moeten we meer moeite doen om tot een goed gedragsresultaat te komen. Het rode gebied (0% tot 5%) beslaat de groep kinderen waarbij we praten over gedragsproblemen.

Bij de PBS hoort een reactieprocedure die ook schoolbreed wordt toegepast. In de reactieprocedure wordt beschreven hoe we reageren als het een keer niet lukt. Ook worden in de reactieprocedure de kleuren groen, geel en rood gebruikt. Alle leerkrachten op de Vorsenpoel hanteren de reactieprocedure op dezelfde wijze. Op deze manier ontstaat er eenheid en duidelijkheid voor de leerlingen.

Voordat een ruimte wordt geïntroduceerd vindt er een meting plaats waarin duidelijk wordt hoe vaak gewenst gedrag achterwege blijft. Nadat de ruimte is aangeboden en ingeoefend wordt nogmaals geturfd hoe vaak gewenst gedrag achterwege blijft. We beogen en zien een significante stijging van gewenst gedrag binnen de behandelde ruimtes.

Om PBS bij ons op school te ondersteunen hebben we een PBS werkgroep, bestaande uit een aantal ouders, leerkrachten en de directeur. Tot slot is er nog een datamanager die de resultaten van de metingen bijhoudt.

Een aantal gedragsverwachtingen zijn ook prima thuis te gebruiken. Denk aan de regels: we houden handen en voeten thuis, of: je legt de spullen op de afgesproken plek (je jas aan de kapstok e.d.)

Voor meer informatie over deze aanpak kunt u zich wenden tot directeur Karin Bierens